Εισαγωγή Ονόματος & Κωδικού

Παρακαλώ εισαγάγετε το "Όνομα Χρήστη" και τον "Κωδικό" σας.

Για είσοδο ως Απλός Χρήστης εισαγάγετε τα στοιχεία:

Όνομα Χρήστη: guest
Κωδικός:           guest

Για είσοδο ως Εκπαιδευτής εισαγάγετε τα στοιχεία:

Όνομα Χρήστη: teacher
Κωδικός:            teacher

 Όνομα Χρήστη:

 Κωδικός:

 


Προσοχή !!  Αν δεν μπορείτε να κάνετε Login στο σύστημα, τότε θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τα Cookies. 

Αυτό γίνεται ως εξής στην αγγλική έκδοση του Internet Explorer 6 ή μεταγενέστερη έκδοση: Tools -- Internet Options -- Privacy -- Advanced. Στη φόρμα αυτή τσεκάρετε την επιλογή "Override automatic cookie handling" και πατήστε OK.

Για την ελληνική έκδοση του Internet Explorer 6 ή μεταγενέστερη έκδοση:
 Εργαλεία -- Επιλογές Internet -- Εμπιστευτικότητα (ή Απόρρητο στον IE 8) -- Για προχωρημένους. Στη φόρμα αυτή τσεκάρετε την επιλογή "Παράκαμψη αυτόματου χειρισμού cookies" και πατήστε OK.